Hennessy

Chcemy być pewni, że nasze produkty są konsumowane w odpowiedzialny sposób. Prosimy o potwierdzenie, że jesteś pełnoletni zanim wejdziesz na stronę.

Oświadczenie o prywatności

Ustawienia prywatności

Wersja PL

polityka prywatność & Cookies


 • Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach „cookies” (“Polityka Prywatności”) spółki Moët Hennessy Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 293365, posiadającą NIP 951-223-47-40 oraz numer REGON 141202013. Na potrzeby niniejszej polityki sformułowania („my”/”nas”/”nasz”) odnoszą się do Moët Hennessy Polska Sp. z o.o.

 • Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających nasze strony. Niniejsza Polityka Prywatności określa, jak traktujemy Twoje dane osobowe i informacje. Odwiedzając www.moethennessy.pl (nasza “Strona”), przyjmujesz i zgadzasz się na praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

jakie DANE zbieramy?


  • Możemy zbierać, przechowywać i przetwarzać następujące dane osobowe (przy czym poniższa lista nie stanowi katalogu zamkniętego):

   • informacje, które nam udostępniasz, zwracając się do nas z zapytaniem o wycenę (włączając imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail);

   • informacje, które nam udostępniasz w celu subskrybowania naszego newslettera i usług mailowych; oraz

   • jakiekolwiek inne informacje, które nam wysyłasz lub które o Tobie zbieramy (np. adres IP).

Zaznaczamy, że wprowadzanie danych w imieniu innych osób musi zostać poprzedzone uzyskaniem zgody.

co to są pliki Cookies?


 • Cookies zawierają informacje wysłane przez serwer www do przeglądarki sieci web, które następnie są przechowywane na przeglądarce. Informacje są wysyłane do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Dzięki temu serwer sieci web identyfikuje i śledzi przeglądarkę. Większość przeglądarek pozwala na odmowę przyjęcia plików cookies.

 • Dla uzyskania dalszych informacji, proszę zobaczyć szczegóły poniżej.

jak wykorzystjecie moje dane osobiste?


 • Przetwarzamy i używamy Twoich danych osobowych dla poniższych celów:

  • Celów, do których zobowiązują nas obowiązujące przepisy prawa. Dotyczy to również roszczeń prawnych i zgodności (w tym ujawnienia informacji związanych z procesem prawnym lub postępowaniem sądowym).

  • Realizacji naszych uzasadnionych interesów, wtedy gdy interesy te nie zastępują Twoich praw ochrony danych osobowych. Powyższe obejmuje operacje pozwalające lepiej poznać Twoje preferencje, udostępnić Ci istotne treści i reklamy lub zapewnić bezpieczeństwo i integralność naszej strony internetowej.

  • Za Twoją zgodą. Powyższe obejmuje sytuacje, gdy wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, na przykład, zbierania danych biznesowych dla celów statystycznych i analizy trendów.

 • W związku z celami wymienionymi powyżej, będziemy przesyłać na Twój adres e-mail aktualizacje, wiadomości i inne specjalne oferty dotyczące produktów i usług Moët Hennessy, które mogą Cię zainteresować, chyba że skorzystasz (na piśmie) z prawa do rezygnacji lub w dowolnym momencie w przyszłości poinformujesz, że chcesz wycofać się z otrzymywania powyższych informacji.

 • Możemy również zanonimizować i gromadzić informacje, którymi możemy administrować i ulepszać naszą Stronę.

 • Jeżeli poprosimy Cię o podanie danych osobowych, jasno określimy, czy wymóg podania tych danych wynika z ustawowego lub umownego obowiązku oraz jakie są konsekwencje ich niepodania.

odbiorcy danych osobowych


Zgodnie z prawem, możemy udostępniać Twoje dane osobowe:

Innnym markom i podmiotom zależnym Moët Hennessy (takim jak m.in. Moët Hennessy U.K. Limited, Moët Hennessy Osterreich GmbH, Moët Hennessy Belux S.A., Moët Hennessy Czech Republic S.R.O., Moët Hennessy Danmark A/S, Moët Hennessy Suomi OY, MHD Moët Hennessy Diageo, Moët Hennessy Deutschland GmbH, Jas Hennessy & Co. Limited, Moët Hennessy Italia S.P.A., Moët Hennessy (Nederland) B.V., Moët Hennessy Norge AS, Moët Hennessy Distribution Rus, Moët Hennessy España SA, Moët Hennessy Sverige AB, Moët Hennessy (Suisse) SA, Moet Hennessy Turkey Saraplar & Alkollu Ickiler TIC LTD STI), w celu zapewnienia wspólnych treści i usług.

 • Organom ochrony prawa lub agencjom rządowym, lub upoważnionym osobom trzecim, w odpowiedzi na sprawdzone żądanie związane z postępowaniem karnym, zarzutami lub podejrzeniami nielegalnej działalności lub innej działalności, która może narazić nas, ciebie lub innych użytkowników na odpowiedzialność prawną.

 • Nabywcom lub potencjalnym nabywcom przedsiębiorstwa lub aktywów, które posiadamy lub których sprzedaż rozważamy.

Strona może zawierać linki do innych stron wyłącznie w celach informacyjnych. W tych okolicznościach nie ponosimy odpowiedzialności za treści, powiadomienia o prywatności lub praktyki osób trzecich. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nimi bezpośrednio.

przekazywanie danych


Możemy przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), włącznie do krajów posiadających odpowiednie standardy ochrony danych osobowych. Stosujemy zatwierdzone przez Komisję Europejską klauzule umowne dla ochrony danych przekazywanych tym krajom. Możesz zwrócić się do nas o kopię powyższych klauzul (kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej).

retencja danych


Dane są przechowywane przez okres odpowiedni dla celów, dla jakich zostały zebrane i są automatycznie niszczone na koniec roku następującego po roku nieaktywności, po dacie ich gromadzenia, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

Należy jednak pamiętać, że odpowiednie dane związane z subskrypcją obecnych usług (np. newsletterem marki) będą usunięte po miesiącu od daty poinformowania nas o rezygnacji z tej usługi.

powiadomienie o zmianach


Niniejsza Polityka Prywatności może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie na Stronie jego nowej wersji. Należy okresowo sprawdzać Stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wprowadzonych zmian.

Będziemy informować Cię o zmianach Polityki Prywatności w wiadomościach e-mail.

twoje prawa


 • Możesz żądać zażądać kopii i szczegółów przetwarzania danych osobowych, w celu ich poprawienia, usunięcia lub przeniesienia do innego podmiotu, na Twoje żądanie. Użytkownik ma również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych i wobec danych, które przetwarzamy za zgodą użytkownika, do cofnięcia tej zgody.

 • W szczególności, użytkownik ma w dowolnym momencie prawo sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Przetwarzamy dane dla realizacji uzasadnionego interesu (wyjaśnionego powyżej), masz prawo zgłoszenia wobec niego zastrzeżeń. Prawo to może być ograniczone w niektórych sytuacjach – na przykład: gdy możemy wykazać, że przetwarzanie danych wynika z wymogów prawa.

 • Skontaktuj się z nami pisząc na adres e-mail hello@nomonday.pl, należący do agencji NoMonday, która w imieniu Moët Hennessy Polska Sp. z o.o. jest administratorem serwisu lub napisz do nas na adres Moët Hennessy Polska Sp. z o.o., Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa, jeżeli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych.

 • Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na Twoje pytania i wątpliwości w przedmiocie przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli jednak nie rozwiązaliśmy wszystkich Twoich obaw, masz również prawo do złożenia skargi do organów ochrony danych osobowych.

jak są chronione moje dane?


 • Podejmiemy wszelkie techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu zapobiegania utracie danych, nadużyciom lub zmianom Twoich danych osobowych. Będziemy przechowywać dane osobowe, które podajesz, na bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą sieciową).

 • Zastrzegamy sobie prawo odmowy dostępu do Strony lub usunięcia, lub edytowania zawartości wedle naszego uznania.

czy dzieci mogą korzystać ze strony?


 • Strona jest skierowana do osób powyżej 18 roku życia.

 • Nie sprzedajemy produktów i usług dzieciom.

 • Wszyscy użytkownicy muszą podać swoją datę urodzenia przed wejściem na Stronę.

aktualizacja moich danych osobowych


 • Poinformuj nas, kontaktując się z Moët Hennessy Polska Sp. z o.o., na adres podany poniżej, jeżeli Twoje dane osobowe, które posiadamy, wymagają poprawy lub aktualizacji.

 • W dowolnym czasie możesz zrezygnować z subskrypcji naszej listy mailingowej poprzez kliknięcie w link „Zrezygnuj” w naszej wiadomości lub poprzez swoje konto.

administrator danych osobowych & pytania


 • Administratorem Danych Osobowych odpowiedzialnym za Stronę jest Moët Hennessy Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana pod numerem KRS: 293365.

Administrator Danych Osobowych Grupy Moët Hennessy's
 • Adres: 58 Avenue de la Grande Armée – 75017 PARIS - France

 • Email: contactdpo@moethennessy.com

 • Telefon: + 33 (0) 1 58 97 66 66

Jeżeli masz pytania dotyczące Polityki Prywatności lub przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pisząc na adres e-mail hello@nomonday.pl, należący do agencji NoMonday, która w imieniu Moët Hennessy Polska Sp. z o.o. jest administratorem serwisu lub napisz do nas na adres Moët Hennessy Polska Sp. z o.o., Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa.

Cookies – czym są?


 • “Cookies” to fragmenty informacji, takich jak tagi, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie, w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookie pozwalają zidentyfikować urządzenie – takie jak komputer lub telefon – zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

 • Cookies są używane przez większość stron internetowych, włącznie z naszą Stroną. Aby zapewnić jak najlepszy standard korzystania ze Strony, bez względu na to z jakiego urządzenia korzystasz, upewnij się, że ustawienia Twojej przeglądarki akceptują pliki cookie.

do czego używane są pliki cookies?


 • Wykorzystujemy pliki cookies i inne dane przechwowywane na Twoim urządzeniu do:

  • zapewnienia Ci lepszego odbioru online,

  • umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

  • ochrony Twojego bezpieczeństwa,

  • kontroli i ulepszania naszych usług,

  • namierzania i kontroli trendów marketingowych.

jakie informacje są przechowywane przez cookies?


 • Pliki cookies przechowują zazwyczaj:

  • nazwę strony, z której pochodzą,

  • informację jak długo cookies zostaną na Twoim urządzeniu (np. komputerze lub telefonie),

  • wartości – zwykle losowo wygenerowanego, unikalnego numeru.

Cookies, które ustawiamy


Na naszej Stronie używamy nastepujących kategorii plików cookies:

 • Kategoria 1: Niezbędne Pliki Cookies

Pliki, które są niezbędne do poruszania się po Stronie i korzystania z jej funkcji. Bez tych plików cookies, usługa o którą prosisz, taka jak zapamiętywanie wybranego produktu, nie może być realizowana.

 • Kategoria 2: Analityczne pliki Cookies

Pliki, które gromadzą anonimowe informacje o zachowaniach użytkowników Strony. Na przykład, używamy plików Google Analytics cookies, aby zrozumieć, jak klienci znaleźli naszą Stronę, jak przeglądają i korzystają ze Strony i wyróżnić obszary, które możemy poprawić, takie jak nawigacja, doświadczenie handlowe i kampanie marketingowe. Dane przechowywane przez te pliki cookies nigdy nie pokazują danych osobowych, na podstawie których można ustalić tożsamość użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Analytics cookies, zobacz oficjalną stronę Google Analytics. Aby zrezygnować ze śledzenia Google Analytics na wszystkich stronach internetowych, odwiedź http://tools. google. com/dlpage/gaoptout.

 • Kategoria 3: Funkcjonalne pliki Cookies

Pliki, które zapamiętują Twój wybór, np. towary, które umieściłeś w koszyku, kraj, z którego korzystasz ze Strony, języka, parametrów wyszukiwania, takich jak rozmiar, kolor lub linia produktów. Pliki mogą być wykorzystywane do udostępniania użytkownikowi treści odpowiadających jego wyborom, dzięki czemu będzie on otrzymywał dostosowane i przyjemne informacje. Informacje gromadzone przez te pliki mogą być anonimizowane i nie mogą śledzić aktywności użytkownika na innych stronach internetowych.

 • Kategoria 4: Pliki cookies kierowane do określonego odbiorcy lub reklamowe pliki cookies

Pliki, które gromadzą informacje na temat Twoich zwyczajów w Internecie, aby dopasować reklamy do zainteresowań użytkownika. Są one również stosowane do ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy, jak również sprawdzania efektywności kampanii reklamowej. Pliki są zwykle umieszczane przez sieci reklamowe osób trzecich. Zapamiętują one strony, które odwiedzasz i udostępniają te informacje podmiotom trzecim, takim jak reklamodawcy. Na przykład, korzystamy z usług osób trzecich w celu dostarczenia użytkownikom, którzy odwiedzają nasze strony, bardziej spersonalizowanych reklam.

 • Kategoria 5: Social Media Cookies

Pliki, które pozwalają Ci dzielić się aktywnością na naszej Stronie w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Te pliki są poza naszą kontrolą. Proszę zapoznać się z właściwymi politykami prywatności, w celu uzyskania informacji, jak działają te pliki.

 • Inne sposoby, dzięki którym korzystanie z naszego serwisu jest ułatwione, zawierają cookies, które:

  • umożliwiają szybsze ładownie strony, rozkładając obciążenie pomiędzy komputery.

  • zapewniają, poprzez przesyłanie nam informacji technicznych dotyczących urządzeń lub przeglądarek, z których korzystasz, że nasze strony są mają optymalne ustawienia dla Twojej przeglądarki lub urządzeń.

jak długo cookies zostają na moim komputerze


 • Pliki cookies danej sesji – pozostają tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. Nie są przechowywane na twardym dysku. Zazwyczaj są używane do śledzenia stron, które odwiedzasz, aby informacje dla tej wizyty były skonfigurowane dla Ciebie.

 • Trwałe pliki cookies – są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą, np. do zapamiętywania preferencji użytkownika, podczas korzystania ze Strony.

 • Nie przechowujemy informacji cookies dłużej niż przez 2 lata.

w jaki sposób cookies wpływają na moją prywatność


 • Starannie chronimy dane osobowe. Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników jest dla nas bardzo istotne. Prosimy o Twoje dane osobowe, więc możesz komunikować się z naszym działem obsługi klienta, dla celów bezpieczeństwa lub skorzystania z naszych usług. Pełne informacje dotyczące gromadzenia danych, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania danych są zawarte w Polityce Prywatności.

bezpieczeństwo i ochrona


 • Niektóre pliki cookies pomagają upewnić się, że dane są bezpieczne podczas korzystania z naszych usług przy wykorzystaniu łatwych w użyciu formularzy i katalogów strony.

poprawa naszej usługi


 • Używamy również cookies do sprawdzania i analizowania jak użytkownicy korzystają ze Strony. Dzięki temu Strona może się rozwijać i można czynić ją łatwiejszą w obsłudze.

co mogę zrobić, by zarządzać cookies zapisanymi na moim kompuetze i telefonie


 • Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookies. Akceptacja plików cookies jest zwykle najlepszym sposobem, aby upewnić się, że otrzymujesz najlepszą wersję strony. Większość komputerów automatycznie akceptuje pliki cookies, jednak możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki.

 • Każda przeglądarka jest inna, sprawdź menu „Pomoc” konkretnej przeglądarki (lub manualne ustawienia telefonu komórkowego), aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia preferencji dotyczące plików cookies. Wiele przeglądarek ma uniwersalne ustawienia prywatności, które możesz wybrać. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, w tym jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały ustawione i jak nimi zarządzać lub je usunąć, odwiedź www.wszystkoociasteczkach.pl lub www.allaboutcookies.org.

co się stanie, jeśli nie zaakceptujĘ cookies?


 • W przypadku zablokowania plików cookies, niektóre części Strony mogą nie działać na Twoim komputerze lub telefonie oraz możesz nie być w stanie uzyskać dostępu do obszarów, z których chcesz korzystać na stronie. Z tych powodów, rekomendujemy zaakceptowanie cookies.